Google+

 

Muzeum w sieci         Wirtualne zwiedzanie


 


 

ORGANIZATOR MUZEUM

Wszystkie odwiedziny: 6309913
Unikalne odwiedziny: 6092361


 

RODO

INFORMACJA O ZASADCH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W MUZEUM ZAMOYSKICH W KOZŁÓWCE

 

Szanowni Państwo!

Dbając o Państwa prywatność poniżej przekazujemy najistotniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych:

 

W każdym czasie mogą Państwo skontaktować się z Administratorem, który odpowie na pytania dotyczące sposobu przetwarzania danych oraz przysługujących Państwu uprawnieniach.

Z Administratorem można również skontaktować  się wysyłając wiadomość na adres e-mail: iod@pcat.pllub listownie na adres siedziby administratora.

Poniżej zamieszczamy również informację o przysługujących prawach oraz sposobie ich realizacji. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszego dokumentu, który ma na celu wsparcie w realizacji przysługujących Państwu uprawnień.

Realizacja Państwa wniosku nastąpi w terminie do miesiąca od jego wpływu do nas. W uzasadnionych przypadkach termin realizacji może zostać przedłużony o kolejne 2 miesiące, o czym poinformujemy Państwa w stosownej korespondencji ze wskazaniem przyczyn opóźnienia.