Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA
 

 1. Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami usytuowane są na parkingu głównym Muzeum i oznaczone znakami poziomymi i pionowymi. Nawierzchnia parkingu z płyt ażurowych wypełnionych ziemią. Osoby posiadające ważną kartę parkingową dla osób niepełnosprawnych parkują bezpłatnie na wyznaczonym miejscach do 2 godzin.
   
 2. Nawierzchnia alejek i dojść do budynków jest utwardzona, w większości jest to kostka granitowa. Aleje parkowe są utwardzone drobnym żwirem.
   
 3. Bramy i furtki na terenie zespołu pałacowo-parkowego dostosowane są do osób na wózkach.
   
 4. Obok Galerii Sztuki Socrealizmu znajduje się toaleta przystosowana dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Druga toaleta znajduje się w budynku Teatralni, gdzie na życzenie udostępniany jest podest dla wózków inwalidzkich.
   
 5. Brak progów i nierówności poziomów sal ekspozycyjnych w Galerii Sztuki Socrealizmu, Powozowni.
   
 6. Na ekspozycję w Pałacu na I piętro prowadzą 33-stopniowe schody. Ze względu na brak możliwości pokonania bariery architektonicznej*, wózki mogą być wnoszone po schodach przez opiekunów osoby niepełnosprawnej. Z przykrością informujemy, iż Muzeum nie ma możliwości zapewnienia pomocy przy przenoszeniu wózków.


   
 7. Progi wejściowe znajdują się przy wejściu do:
 • Pałacu (niski stopień przy wejściu/wyjściu głównym, trzy stopnie przy wejściu/wyjściu do sklepiku z pamiątkami).
 • Galerii Sztuki Socrealizmu (niski stopień, do którego przygotowano podjazd umożliwiający wjazd wózkiem).
 • Teatralni (3 wysokie stopnie, do których udostępniany jest podjazd dla wózków). Brak możliwości wejścia na piętro z uwagi na strome, kręte schody.
 • Przy wejściu do Powozowni i Kaplicy brak jest progów.
 • Dla osób mających trudności w poruszaniu się po Muzeum w większości sal ekspozycyjnych w pałacu udostępnia się krzesełka, na których można usiąść w trakcie zwiedzania oraz 1 wózek inwalidzki.DOSTĘPNOŚĆ EDUKACYJNA

      Muzeum:

 1. Oferuje możliwość dotykania wybranych eksponatów lub kopii eksponatów.
   
 2. Posiada ofertę edukacyjną dedykowaną osobom z niepełnosprawnością intelektualną.
   
 3. Opracowało projekt trasy zwiedzania Muzeum, dostępnej dla osób z dysfunkcją wzroku i przewodnik po Muzeum. Przygotowano przewodnik do druku transparentnego (powiększona czcionka i brajl), tyflomapy zespołu pałacowo-parkowego oraz prezentacje eksponatów muzealnych w technice termoformowania. Tyflomapa zespołu pałacowo parkowego znajduje się przy wejściu do budynku kasy.

 

[*]Zespół pałacowo-parkowy wpisany pod numerem A/457 do Rejestru zabytków województwa lubelskiego decyzją z dnia 16.06.1970 r.