Google+

 

Muzeum w sieci         Wirtualne zwiedzanie


 


 

ORGANIZATOR MUZEUM

Wszystkie odwiedziny: 6256336
Unikalne odwiedziny: 6041607


 

„Akademia Kozłowiecka"

W czasie okupacji hitlerowskiej w zespole pałacowym w Kozłówce, należącym do Jadwigi i Aleksandra Zamoyskich, mieszkało wiele wysiedlonych i zagrożonych osób.

Jako kapelan sióstr franciszkanek przebywał tu również ksiądz Stefan Wyszyński, późniejszy Prymas Polski (www.muzeumzamoyskich.pl/898,ksiadz-stefan-kardynal-wyszynski). Pełnił posługę duszpasterską, zajmował się też pracą naukową. Dla sióstr prowadził wykłady z prawa kanonicznego i katolickiej nauki społecznej, a w jego pogadankach, naukach i konferencjach brało udział coraz więcej osób. Te rozważania filozoficzne i dyskursy intelektualne zaczęto nazywać Akademią Kozłowiecką.

W nawiązaniu do tej tradycji, we współpracy z Katolickim Stowarzyszeniem „Civitas Christiana” w Lublinie, rozpoczęliśmy cykl konferencji pod nazwą „Akademia Kozłowiecka”.

Pierwsze spotkanie odbyło się 17 marca 2018 roku w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce. Rozpoczęła je Msza Święta w intencji rychłej Beatyfikacji Czcigodnego Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w kaplicy pałacowej. Tam też zaprezentowana została wystawa „Rodzina Bogiem Silna” – Nauczanie Prymasa Tysiąclecia o Rodzinie, którą skomentował ks. dr. Krzysztof Stola.

W prelekcji „Niezwykły Gość”, pobyt księdza Stefan Wyszyńskiego u Jadwigi i Aleksandra Zamoyskich w Kozłówce oraz powstanie Akademii Kozłowieckiej, przedstawiła Grażyna Antoniuk, Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.
Wykład wprowadzający – „Główne obszary problemowe myśli społecznej Stefana Wyszyńskiego” – wygłosił ks. dr Marek Wódka OFMConv, Instytut Socjologii KUL, Który też opowiedział „O katolickiej nauce społecznej przystępnie i na wesoło. A co na to Kościół?”.

Podczas spotkania odbyła się również promocja publikacji „Kardynał Stefan Wyszyński (1901–1981). Myśl społeczna”, red. ks. Stanisław Fel, Marek Wódka OFMConv, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017.