Google+

 

Muzeum w sieci         Wirtualne zwiedzanie


 


 

ORGANIZATOR MUZEUM

Wszystkie odwiedziny: 6117001
Unikalne odwiedziny: 5909359


 

Pomniki przyrody

 1. Dąb Bartmana, o obwodzie pnia 390 cm, wpisany na listę pomników przyrody na mocy Zarządzenia Wojewody Lubelskiego nr 56 z dnia 21.10.1988 w sprawie uznania za pomniki przyrody.

  Edward Bartman (ur. 1929), zasłużony architekt krajobrazu. Studiował na SGGW, tytuł magistra inżyniera uzyskał w 1958 roku, doktora nauk rolniczych w 1965, w roku 2004 profesora zwyczajnego. W SGGW pełnił wiele funkcji, m.in. prodziekana, dyrektora Instytutu Kształtowania Terenów Zieleni. Członek SARP, w latach 1986–2002 przewodniczący Rady Naukowej Ośrodka Ochrony Zabytkowego Krajobrazu. Opublikował 167 prac – 119 indywidualnych, 48 w zespołach. Jest m.in. autorem koncepcji zagospodarowania przestrzennego Ogrodu Botanicznego w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku w Bydgoszczy oraz przeprojektowania części XX-wiecznej parku Łazienkowskiego, przywracającego mu pierwotny, modernistyczny charakter. 11 lipca 2010 roku dąb ten stanowił główną scenografię do spektaklu plenerowego, opartego na tekście Wiesława Myśliwskiego „Drzewo”. Reżyserem i jednym z głównych odtwórców był Stefan Schmidt z Fundacji Kresy 2000. Pamiątką po tym wydarzeniu jest drewniana kapliczka przymocowana do pnia drzewa.

   
 2. Dąb szypułkowy (Quercus robur) o obwodzie pnia 414 cm, wpisany na listę pomników przyrody na mocy Zarządzenia Wojewody Lubelskiego nr 56 z dnia 21.10.1988 w sprawie uznania za pomniki przyrody.

   
 3. Dąb szypułkowy (Quercus robur) Henryk Skrzypiec, o obwodzie pnia 419 cm i wysokości 25 m, ustanowiony pomnikiem przyrody na podstawie Uchwały Nr V/24/2011 Rady Gminy Kamionka z dnia 28.03.2011 r.

  Henryk Skrzypiec (1939–2010), mistrz-ogrodnik, Kawaler Orderu Odrodzenia Polski, zasłużony i oddany pracownik Muzeum w Kozłówce, z którym związany był przez czterdzieści lat.

   
 4. Wiąz górski (Ulmus glabra) Józef Życiński, o obwodzie pnia 325 cm i wysokości 30 m, ustanowiony pomnikiem przyrody na podstawie Uchwały Nr V/24/2011 Rady Gminy Kamionka z dnia 28.03.2011 r.

  Józef Życiński (1948–2011), filozof, teolog, publicysta, biskup diecezjalny tarnowski, arcybiskup metropolita lubelski. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1972 roku w Częstochowie. W 1976 roku otrzymał tytuł doktora teologii Papieskiego Wydziału Teologicznego w Krakowie, na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie otrzymał stopień doktora filozofii. W 1988 roku został profesorem zwyczajnym. W 1990 mianowany biskupem diecezji tarnowskiej, w 1997 arcybiskupem metropolitą lubelskim. Pełnił funkcję Wielkiego Kanclerza KUL, był członkiem Europejskiej Akademii Nauki i Sztuki w Wiedniu, Kongregacji do spraw Wychowania Katolickiego, Papieskiej Rady ds. Kultury, Komisji Episkopatu do Spraw Nauki Wiary, przewodniczącym Rady Programowej Katolickiej Agencji Informacyjnej. Autor ponad 50 książek i 300 artykułów o tematyce filozoficznej, teologicznej, kulturowej i o naukach przyrodniczych. Odznaczony pośmiertnie Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. Wielokrotnie odwiedzał Kozłówkę, był wielkim przyjacielem Muzeum Zamoyskich.

   
 5. Wiąz górski (Ulmus glabra) Konstanty Zamoyski, o obwodzie pnia 330 cm i wysokości 30 m, ustanowiony pomnikiem przyrody na podstawie Uchwały Nr V/24/2011 Rady Gminy Kamionka z dnia 28.03.2011 r.

  Konstanty Zamoyski (1846–1923), syn Jana i Anny z Mycielskich, I ordynat na Kozłówce. Urodzony w Warszawie, wychowany we Francji; tam uczył się w Petit Seminaire w Orleanie. Od 1870 roku właściciel majątku kozłowieckiego. W tymże roku ożenił się z Anielą Potocką. W 1878 roku wybudował pałac przy ul. Foksal w Warszawie. W latach 1889–1992 kurator ordynacji zamojskiej i opiekun małoletniego Maurycego Zamoyskiego. Założyciel ordynacji kozłowieckiej w roku 1903. Rozbudował pałac w Kozłówce i wyposażył go w bogate zbiory malarstwa i rzemiosła artystycznego. Wzniósł kaplicę grobową na cmentarzu w Kamionce, w której został pochowany.

   
 6. Wiąz górski (Ulmus glabra) Aleksander Zamoyski, o obwodzie pnia 380 cm i wysokości 35 m, ustanowiony pomnikiem przyrody na podstawie Uchwały Nr V/24/2011 Rady Gminy Kamionka z dnia 28.03.2011 r.

  Aleksander Zamoyski (1898–1961), syn Adama i Marii z Potockich, ostatni właściciel Kozłówki w latach 1940–1944. Nauki pobierał w elitarnej szkole wojskowej – Korpusie Paziów, walczył w Błękitnej Armii gen. Hallera, w czasie wojny polsko-bolszewickiej 1919–1920 był adiutantem gen. Władysława Sikorskiego. Major 1 Pułku Ułanów Krechowieckich, kawaler orderu Virtuti Militari, czterokrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych. Od 1926 r. administrował majątkiem kozłowieckim. W maju 1941 r. aresztowany przez Gestapo, więziony w Oświęcimiu i w Dachau. Zmarł w Montrealu.

   
 7. Buk zwyczajny (Fagus sylvatica) Adam Zamoyski, o obwodzie pnia 420 cm i wysokości 25 m, ustanowiony pomnikiem przyrody na podstawie Uchwały Nr V/24/2011 Rady Gminy Kamionka z dnia 28.03.2011 r.

  Adam Zamoyski (1873–1940), syn Stanisława i Róży z Potockich, II ordynat na Kozłówce. Mistrz ceremonii dworu carskiego, fligeladiutant wielkiego księcia Mikołaja Mikołajewicza, adiutant przyboczny cara Mikołaja II. W 1918 roku współdziałał przy organizacji Armii Polskiej we Francji, współorganizował plebiscyt na Warmii i pomoc dla powstań śląskich. W II RP zasłużył się jako działacz społeczny, pełniąc funkcje prezesa: Zjednoczenia Towarzystw Polskich, Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego, Resursy Obywatelskiej, a przede wszystkim, w latach 1923–1935, Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół”. Zmarł w Warszawie, pochowany w parku kozłowieckim, obok kaplicy.
   

Oprac. Agnieszka Gruba, Anna Szczepaniak