Google+
Muzeum w sieci

Wirtualne zwiedzanie


 
 

 

ORGANIZATOR MUZEUM

Wszystkie odwiedziny: 3383651
Unikalne odwiedziny: 3244770

„WSPÓŁCZESNY PEJZAŻ MIEJSKI”

Galeria Sztuki Socrealizmu, 21 marca – 3 grudnia 2017 roku

W sezonie turystycznym w 2017 roku mamy przyjemność zaprezentować w Galerii Sztuki Socrealizmu pokaz prac artystycznych ze zbiorów własnych muzeum, których tematem przewodnim jest krajobraz polskich miast. Zagadnienie to zostało zilustrowane obrazami olejnymi, akwarelami i współczesnymi reprodukcjami rycin, pochodzącymi w większości z lat 60. i 70. XX wieku.

Krajobraz miejski, czyli przedstawienie widoku (panoramy) miasta, ale także placów, ulic, zespołów architektonicznych lub konkretnych budowli, nazwany bywa także wedutą (z języka włoskiego veduta – widok).

W ekspozycji dominują przede wszystkim widoki „starej” i nowej Warszawy, uzupełnione motywami zaczerpniętymi z Gdańska, Łodzi czy Bystrzycy Kłodzkiej. Prace te wykonane zostały w pracowniach znanych polskich artystów-plastyków: Bronisławy Wilimowskiej, Krystyny Cękalskiej, Stanisława Żółtowskiego, Mariana Puchalskiego, Aleksandra Sołtana czy Janusza Wildena. Większość zaprezentowanych obiektów podarowana została do kozłowieckich zbiorów sztuki współczesnej w 2016 roku przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.