Cennik

Ekspozycje

Normalny

Ulgowy

60+ (bilet dla seniora)


Pałac

opłata przewodnicka
w cenie biletu

dzienna ilość biletów
jest limitowana

 

22,-

 

11,-

 

16,-


Galeria Sztuki Socrealizmu

7,- 3,- 5,-


Powozownia
 

5,- 2,- 3,-


Wystawa czasowa
 

5,- 2,- 3,-


Karnet

(obowiązujący
od 9 VI do 29 X 2017 r.
na czynne ekspozycje)

35,- 16,- 24,-


Karnet
dla
Dużej Rodziny

(nie obowiązuje w środy,
a w maju w piątki,
ponieważ wstęp
do pałacu jest bezpłatny)

 

10,-

Opłaty dodatkowe


Oprowadzanie po pałacu w językach obcych (dodatkowa opłata od grupy do 30 osób)

100,-

Zwiedzanie tematyczne
(dodatkowa opłata od grupy do 30 osób)

100,-


Zajęcia edukacyjne dla dorosłych
(grupy do 30 osób) opłata od grupy
 
100,-

Zajęcia edukacyjne dla dorosłych
(grupy do 30 osób) opłata od grupy
 
150,-

Zajęcia edukacyjne wyjazdowe

1 prelekcja

2 prelekcje

 

200,-

350,-

 


Prelekcje towarzyszące wystawom
opłata od grupy

100,-

Zwiedzanie po godzinach otwarcia

według odrębnego cennika


Zwiedzanie „dla wymagających”
(prezentacja ekspozycji dla osób
szczególnie zainteresowanych zbiorami)
pod opieką pracownika merytorycznego
Muzeum (dotyczy Pałacu i Kaplicy,
opłata od grupy do 5 osób)

350,-

Parking
dozorowany

samochód, motocykl

5,-

autokar, bus

12,-