Google+

 

Muzeum w sieci         Wirtualne zwiedzanie


 


 

ORGANIZATOR MUZEUM

Wszystkie odwiedziny: 5170228
Unikalne odwiedziny: 4990036

Dotknij Muzeum

Nasze Muzeum otrzymało dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura dostępna”. Dofinansowanie będzie przeznaczone na przygotowanie oferty edukacyjnej dla osób niewidomych i słabo widzących.

W dniu 25 kwietnia został przeprowadzony audyt pałacu pod kątem dostępności dla osób z dysfunkcją wzroku. Także w kwietniu odbędzie się szkolenie dla pracowników Muzeum Zamoyskich, odpowiedzialnych za obsługę ruchu turystycznego w tej placówce. Jego integralną częścią będzie opracowanie projektu trasy zwiedzania Muzeum, dostępnej dla osób niewidomych. Opisze ją przewodnik po Muzeum w druku transparentnym (powiększona czcionka i brajl), tyflomapa zespołu pałacowo-parkowego oraz prezentacje eksponatów muzealnych w technice termoformowania. Sale muzealne zostaną ponadto zaopatrzone w bodźce zapachowe i dźwiękowe, aktywizujące inne zmysły aniżeli wzrok.

Otwarcie trasy w ramach projektu „Dotknij Muzeum” odbędzie się we wrześniu br. Zaproszenie do udziału w przedsięwzięciu kierujemy przede wszystkim do turystów indywidualnych i grup osób z dysfunkcją wzroku. Mogą się na nie zgłaszać już teraz (rezerwacja@muzeumzamoyskich.pl). Lekcje z projektu „Dotknij Muzeum” będą prowadzone we środy.

Z oferty mogą skorzystać także pełnosprawni turyści. Mamy nadzieję, że poznawanie naszego Muzeum za pośrednictwem zapachu, słowa, dźwięku i dotyku będzie dla nich ciekawym zaskoczeniem. Wybierając tę formę zwiedzania prosimy także zaznaczyć, że przewodnik będzie miał do czynienia z osobami, które widzą, ale chcą poznać zasoby Muzeum Zamoyskich w ten zaskakujący sposób.

Projekt zakłada realizację cyklu działań mających na celu zniwelowanie barier w dostępie do poznawania zbiorów Muzeum Zamoyskich w Kozłówce. Oferta zostanie dostosowana do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku. Integralną częścią projektu będzie przewodnik po Muzeum wydany brajlem, zawierający tyflografikę wybranych zabytków oraz wypukłą mapę ułatwiającą orientację w przestrzeni muzealnej. W pomieszczeniach muzealnych pojawią się aktywatory zmysłów takie, jak zapachy oraz urządzenia emitujące dźwięki zabytkowych instrumentów (jak na zdjęciach). Wielozmysłowy obraz umożliwi poznanie Muzeum osobom z dysfunkcjami wzroku oraz uatrakcyjni zwiedzanie ekspozycji wszystkim gościom.


„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach programu Kultura dostępna.”